Τι είναι

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων στον Αγοραστή (Buyer’s Credit) παρέχει κάλυψη είτε μέσω εγγύησης είτε μέσω ασφάλισης σε δάνεια που χορηγούνται από τράπεζες (ελληνικές ή/και διεθνείς) σε υποψήφιους ξένους αγοραστές για τη χρηματοδότηση εξαγωγικών συμβάσεων που συνάπτονται με ελληνικές επιχειρήσεις.

Αφορά σχήματα μέσω των οποίων η Τράπεζα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του ξένου αγοραστή, προκειμένου να διευκολύνει την εξαγωγική συναλλαγή της ελληνικής επιχείρησης, ιδίως σε περιπτώσεις που η εμπορική σύμβαση έχει διάρκεια άνω των 2 ετών και αφορά αγαθά, υπηρεσίες ή και έργα μεγάλης αξίας.

Πώς λειτουργεί

Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια

Η εξαγωγική επιχείρηση λαμβάνει τις πληρωμές με βάση την υπογεγραμμένη σύμβαση χωρίς τον κίνδυνο μη πληρωμής από την πλευρά του ξένου αγοραστή.

Αύξηση Ανταγωνιστικότητας

Η ευελιξία που παρέχει το πρόγραμμα σε επίπεδο χρηματοδότησης, αποτελεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα και τον παράγοντα διαφοροποίησης από άλλα προγράμματα της αγοράς.

Ανάπτυξη πελατειακής αφοσιώσης

Ισχυρό κίνητρο για τον ξένο αγοραστή να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να αγοράσει τα προϊόντα της ελληνικής επιχείρησης, τονώνοντας την αφοσίωση και επιχειρηματική σχέση με τον Έλληνα εξαγωγέα.

Εξωστρέφεια

Εταιρείες του εξωτερικού μπορούν πιο εύκολα να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα μέσω αυτού του προγράμματος, αυξάνοντας την εξωστρέφεια του Έλληνα εξαγωγέα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο  sales@ecg.gr ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.
    contact

    Δείτε επίσης